Ing. Eva Dobšíková

Projektantka gastronomických zařízení, G-team projektová kancelář


Eva Dobíšková je autorizovaná inženýrka v oboru Technologická zařízení se specializací Gastronomická technika. V oboru pracuje téměř 20 let, začínala jako projektant, zpracovatel cenových nabídek a posléze i realizátor ve firmě Hospimed, několik dalších let působila jako projektový manager (od projektu přes nabídku až po vlastní realizaci) ve firmě Jiva Jirák s.r.o. (výroba nerezového nábytku). V současnosti se věnuje převážně projektování, její portfolio zahrnuje všechny typy provozů – od nemocnic přes domovy důchodců po restaurace, bistra, kavárny i hotely. Její specializací jsou audity stravovacích provozů. Je absolventkou ČVUT Praha.Téma přednášky


Rekonstrukce gastronomického provozu – projektová příprava

MUDr. Vilma Benešová

Epidemiolog


Vilma Benešová je epidemiolog s více jak třicetiletou praxi ve vedoucí pozici na oddělení hygieny a epidemiologie ve zdravotnickém zařízení. Podílela se na pregraduálním a postgraduálním vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků ve zdravotnictví a dalších vzdělávacích projektů.


Téma přednášky


Epidemie a jiné mimořádné události - stále aktuální téma

Aleš Pokorný

Krauthammer Czech Republic s.r.o.


Aleš Pokorný strávil více než 16 let na obchodních a manažerských pozicích ve firmách jako Oskar/Vodafone a Coca-Cola Hellenic. Od roku 2015 pracuje jako konzultant v oblastech manažerských dovedností, obchodu a vyjednávání s občasným zapojením do byznysu na pozici Interní manager. Je prvním v ČR, kdo přinesl japonskou metodiku Shinrin-Yoku neboli Lesní terapii :) Je ženatý a má syna Kubíka a bydlím u NP České Švýcarsko :)


Téma přednášky


Chování manažerů v nestandardních situacích

MUDr. Michaela Špačková Ph.D.

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Státní zdravotní ústav


Michaela Špačková je lékař se specializací v hygieně a epidemiologii pracující na Oddělení epidemiologie infekčních nemocí ve Státním zdravotním ústavu a jako odborný pracovník na částečný úvazek rovněž na Ústavu epidemiologie Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany v Hradci Králové. Dříve pracovala rovněž v Robert- Kochově Institutu pro Evropské centrum prevence a podpory nemocí, kde absolvovala prestižní evropský program EPIET, jehož je v současnosti hlavní školitelkou pro Českou republiku.Téma přednášky


"Prevence alimentárních nákaz"

Ing.David Zima

Ministerstvo zemědělství ČR


vystudoval obor kvalita a zpracování zemědělských produktů na České zemědělské univerzitě v Praze. Po stáži v zahraničí zahájil svou profesní kariéru na Ministerstvu zemědělství ČR. Věnuje se zejména oblasti obecného potravinového práva, včetně označování potravin a také přípravě nové potravinářské legislativy jak na národní, tak na unijní úrovni. V současné době působí jako vedoucí oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci, Sekce potravinářství na Ministerstvu zemědělství ČR.Téma přednášky


"Legislativní požadavky z pohledu MZe – příklady z praxe"

Registrovat